สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน หรือข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยฯ

2. ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ

3. ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย ท่านต้อง ระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน เท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับและต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

*** หมายเหตุ***

1. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

2. การตอบกลับรหัสเพื่อเข้าดูคำตอบถูกส่งกลับไปยัง e-mail ของท่านเท่านั้น หากท่านไม่กรอก e-mail ที่ไม่เป็นความจริงทางเราจะไม่สามารถเข้าดูการตอบกลับให้ท่านได้