ข่าวประกวดราคา


ข่าวเด่น ข่าวHOT

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าวจาก: งานบุคคล

 

จ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560คุณลักษณะเฉพาะจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-16 | อ่าน : 174

 

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-08 | อ่าน : 245