ข่าวประกวดราคา


ข่าวเด่น ข่าวHOT

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การพิจารณาบทความวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้บทความวิจัย 2 เรื่อง เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์

ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562 ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์

 

จ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560คุณลักษณะเฉพาะจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-16 | อ่าน : 240

 

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-08 | อ่าน : 302