ข่าวทุนวิจัย


ข่าวเด่น ข่าวHOT

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก) จำนวน 33 ทุน ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ข่าวจาก: งานรับเข้า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย

ขยายรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสมัครเข้าอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับสมัค ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์

 

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2563 | วันที่ประกาศ : 2019-07-24 | อ่าน : 87

 

ทุนวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการ EURAXESS-Researchers in Motion

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดทุนวิจัย https://euraxess.ec.europa.eu/ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 108

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2561

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : ลิงค์ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 146

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-28 | อ่าน : 248

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 101

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 379