ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวเด่น ข่าวHOT

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ GRAD MSU OPEN HOUSE 2022 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ ป.โท-ป.เอก ม.มหาสารคาม ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มมส

แจ้งกำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ข่าวจาก: งานจัดสอบ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ข่าวจาก: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ข่าวจาก: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ GRAD MSU OPEN HOUSE 2022 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ ป.โท-ป.เอก ม.มหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มมส | เอกสาร : - | link : ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : | วันที่ประกาศ : 2022-05-14 | อ่าน : 57

 

แจ้งกำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : รายบะเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-05-09 | อ่าน : 56

 

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-05-05 | อ่าน : 57

 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ข่าวจาก: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2022-05-05 | อ่าน : 16

 

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมหนังสือออนไลน์ MSU Online Book Fair 2022

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ มมส | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-05-05 | อ่าน : 28

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-05-03 | อ่าน : 151

 

ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

ข่าวจาก: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2022-04-29 | อ่าน : 10

 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวจาก: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2022-04-25 | อ่าน : 21

 

ขอเชิญส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวจาก: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-04-19 | อ่าน : 14

 

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

ข่าวจาก: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สมัครเข้าร่วมประกวด : | วันที่ประกาศ : 2022-04-19 | อ่าน : 16

 

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-04-12 | อ่าน : 154

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม EndNote Turnitin โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวจาก: งานพัฒนานิสิต | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-04-07 | อ่าน : 40

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงราย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ลงทะเบียนอบรม : | วันที่ประกาศ : 2022-04-07 | อ่าน : 34

 

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรมจริยธรรมการวิจัย หลักสูตรสังคมศาสตร์ ในวันที่ 23-24 เมษายน 2565

ข่าวจาก: งานพัฒนานิสิต | เอกสาร : - | link : ลิงค์ลงทะเบียน | วันที่ประกาศ : 2022-03-29 | อ่าน : 87

 

การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

ข่าวจาก: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ : | วันที่ประกาศ : 2022-03-24 | อ่าน : 20

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานระบบสารสนเทศ | เอกสาร : ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-03-22 | อ่าน : 44

 

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน

ข่าวจาก: Chinese Culture University | เอกสาร : - | link : ข้อมูลเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2022-03-08 | อ่าน : 31

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-02-28 | อ่าน : 2975

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-02-11 | อ่าน : 87

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | เอกสาร : - | link : เวบไซต์การประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2022-02-11 | อ่าน : 56

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกปริญญาโท (เพิ่มเติม)ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-02-09 | อ่าน : 826

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายละเอียดประกาศฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-02-04 | อ่าน : 237

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC

ข่าวจาก: ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-02-04 | อ่าน : 87

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายการรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ดาวน์โหลดประกาศฯ : | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-21 | อ่าน : 155

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานระบบสารสนเทศ | เอกสาร : ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-20 | อ่าน : 133

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-14 | อ่าน : 92

 

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2022-01-06 | อ่าน : 67

 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2022-2023

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-05 | อ่าน : 24

 

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 (TNIAC2022)

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2022-01-05 | อ่าน : 19

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 “The 3rd International Conference on Decision Aid Sciences and Applications 2022” (DASA 2022)"

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เอกสาร : รายละเอียดการประชุมวิชาการ : | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2021-12-27 | อ่าน : 63

 

ประชาสัมพันธ์ทุนจากรัฐบาลออสเตรีย

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-12-17 | อ่าน : 85

 

ขอความร่วมมือในการคัดแยกและทิ้งหน้ากากอนามัยในถังขยะะสีแดง

ข่าวจาก: กองอาคารสถานที่ มมส | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-12-17 | อ่าน : 36

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-12-16 | อ่าน : 27

 

ขอประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-12-16 | อ่าน : 39

 

ขอเชิญส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

ข่าวจาก: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2021-11-30 | อ่าน : 61

 

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564

ข่าวจาก: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี | เอกสาร : รายละเอียดการให้ทุน : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-30 | อ่าน : 82

 

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง 1 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2021-11-22 | อ่าน : 117

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-22 | อ่าน : 54

 

แจ้งมติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2564

ข่าวจาก: กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-22 | อ่าน : 71

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-19 | อ่าน : 127

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-11 | อ่าน : 186

 

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตลงทะเบียนรับส่วนลดค่าเล่าเรียนจากรัฐบาล

ข่าวจาก: กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : รายละเอียดการลงทะเบียนและรายชื่อนิสิต | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-08 | อ่าน : 122

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-04 | อ่าน : 669

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล มมส | เอกสาร : รายละเอียด : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-01 | อ่าน : 111

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน | วันที่ประกาศ : 2021-10-29 | อ่าน : 76

 

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกรายชื่อเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-10-21 | อ่าน : 353

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2565

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ทุน : | วันที่ประกาศ : 2021-10-20 | อ่าน : 62

 

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

ข่าวจาก: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบิหารการสอบทุน สำนักงาน ก.พ. | เอกสาร : - | link : รายละเอียดทุน ก.พ. | วันที่ประกาศ : 2021-10-07 | อ่าน : 94

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กลุ่มสมัครสอบพร้อมคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมรายชื่อผู้สมัครเพิ่มเติม | link : 1. ขั้นตอนการสอบออนไลน์ 2. ขั้นตอนการติดตั้ง Google Meet ในมือถือ 3. ติดตั้ง Safe Exam Browser ในเครื่อง Computer หรือ PC | วันที่ประกาศ : 2021-09-16 | อ่าน : 2524

 

2021 China International Fair for Trade in Services Green Development Conferences

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ คู่มือการใช้งาน Cloud ConferenceMeeting Numbers and Passwords | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-05 | อ่าน : 139

 

โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิท19 บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด | เอกสาร : รายละเอียดโครงการสนับสนุนการศึกษาฯ | link : เว็บไซต์โครงการฯ | วันที่ประกาศ : 2021-09-03 | อ่าน : 64

 

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม: | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2021-09-02 | อ่าน : 65

 

แจ้งยกเลิกหนังสือที่ สออ. 64/ ว0413 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ มุ่งมั่นเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

ข่าวจาก: สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย | เอกสาร : รายละเอียดฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-02 | อ่าน : 70

 

ขอแจ้งเวียนการรับชำระเงินของนิสิตต่างชาติ

ข่าวจาก: งานการเงินรับ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : บันทึกข้อความแจ้งเวียนการรับชำระเงินของนิสิตต่างชาติ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-19 | อ่าน : 108

 

ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex)

ข่าวจาก: วิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-18 | อ่าน : 89

 

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | เอกสาร : รายละเอียดโครงการฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-17 | อ่าน : 72

 

ประกาศการเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ประกอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 7)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศการเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 7 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-10 | อ่าน : 218

 

บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564 (ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายละเอียดปฏิทินฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-05 | อ่าน : 1209

 

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวจาก: มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย | เอกสาร : - | link : รายละเอียดทุนฯ | วันที่ประกาศ : 2021-08-05 | อ่าน : 56

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: งานกำกับผลงานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-04 | อ่าน : 67

 

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวจาก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 183

 

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไลน์

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 105

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-22 | อ่าน : 416

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-01 | อ่าน : 726

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 1 กันยายน 2563- 28 กุมภาพันธ์ 2564 าวิทยา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-28 | อ่าน : 107

 

เปลี่ยนแปลงผลผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-13 | อ่าน : 512

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-07 | อ่าน : 863

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : ระดับปริญญาโท | วันที่ประกาศ : 2021-05-07 | อ่าน : 1816

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-28 | อ่าน : 3425

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-26 | อ่าน : 358

 

The 9th International Virtual Conference of Regional Network on Poverty Eradication

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี | เอกสาร : - | link : The 9th International Virtual Conference of Regional Network on Poverty Eradication | วันที่ประกาศ : 2021-04-23 | อ่าน : 82

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

ข่าวจาก: คณะศิลปกรรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส | เอกสาร : รายละเอียดโครงการอบรมฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-23 | อ่าน : 121

 

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสมัครสอบ IELTS

ข่าวจาก: สำนักศึกษาทั่วไป มมส | เอกสาร : - | link : ลิงก์สมัครสอบ: | วันที่ประกาศ : 2021-04-22 | อ่าน : 416

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย

ข่าวจาก: งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-21 | อ่าน : 194

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-16 | อ่าน : 318

 

เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-16 | อ่าน : 304

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-08 | อ่าน : 268

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-02-25 | อ่าน : 144

 

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ (GNRU) ครั้งที่ 21 | วันที่ประกาศ : 2021-02-03 | อ่าน : 100

 

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียน (กรณีถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน) ประจำภาคการศึกษา 2/2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-15 | อ่าน : 267

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-11 | อ่าน : 1037

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-06 | อ่าน : 242

 

เปลี่ยนแปลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-30 | อ่าน : 172

 

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-16 | อ่าน : 194

 

ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2020-12-04 | อ่าน : 600

 

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายชื่อผู้ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-11-02 | อ่าน : 383

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัวระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-30 | อ่าน : 4186

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1 ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-30 | อ่าน : 368

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-16 | อ่าน : 393

 

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-16 | อ่าน : 170

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจของ Social Enterprise ในโครงการ SET Social Impact Gym 2020

ข่าวจาก: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-08 | อ่าน : 106

 

กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 33 ทุน

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-07 | อ่าน : 532

 

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligence สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-10-05 | อ่าน : 131

 

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-02 | อ่าน : 270

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 129

 

ขอเชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

ข่าวจาก: บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 105

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | เอกสาร : - | link : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 128

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-24 | อ่าน : 146

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-31 | อ่าน : 674

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-25 | อ่าน : 560

 

ประกาศเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จ้ดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-08-21 | อ่าน : 284

 

โครงการฝึกงานออนไลน์ Autumn Internship 2020 ร่วมกับ Fatima Al-Fihri Open University

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 116

 

รายชื่อผู้ผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-03 | อ่าน : 222

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-30 | อ่าน : 1944

 

ประกาศแก้ไขปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 (การเรียกเก็บค่าปรับ)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 271

 

หลักสูตรระยะสั้น The Univie: Winter School for Cultural Historical Studies

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นฯ | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 133

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอกรายชื่อปริญญาเอก เพิ่มเติม ครั้งที่ 1รายชื่อปริญญาโท เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-01 | อ่าน : 412

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-23 | อ่าน : 2191

 

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 324

 

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการสื่อดิจิทัลจาก National Library of Korea (NLK) ประเทศเกาหลี

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดข่าวฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 157

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 339

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกรายชื่อระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)รายชื่อระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-08 | อ่าน : 2471

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2รายชื่อครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-05 | อ่าน : 288

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิิสิตที่ความว่าจะสำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2020-05-26 | อ่าน : 443

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคตน้ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมปริญาญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-25 | อ่าน : 596

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-13 | อ่าน : 636

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-04-10 | อ่าน : 4569

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-31 | อ่าน : 600

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-18 | อ่าน : 970

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-27 | อ่าน : 3009

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการรับรู้และการใช้ โปรแกรมเกี่ยวกับระบบวิทยานิพนธ์และวิจัยงราะนดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องบริกา

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-14 | อ่าน : 286

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ข่าวจาก: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ | วันที่ประกาศ : 2020-01-28 | อ่าน : 236

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-06 | อ่าน : 612

 

โครงการอบรม "การใช้งานโปรแกรม Turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ" สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : - | link : สมัครอบรม (กลุ่มอาจารย์) สมัครอบรม (กลุ่มนิสิต) | วันที่ประกาศ : 2019-12-26 | อ่าน : 1221

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กระทรวงการอุดมศึกษา | เอกสาร : ประกาศรับสมัครโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-12-18 | อ่าน : 226

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-26 | อ่าน : 609

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกกำหนดการปฐมนิเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-22 | อ่าน : 1477

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-21 | อ่าน : 170

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-15 | อ่าน : 703

 

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : เว็บไซต์สมัครเรียน | วันที่ประกาศ : 2019-11-08 | อ่าน : 390

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2019-11-06 | อ่าน : 2197

 

บัณฑิตวิทยาลัยเลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-06 | อ่าน : 258

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-25 | อ่าน : 218

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ประกาศเพิ่มเติม | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-10-01 | อ่าน : 297

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-28 | อ่าน : 2180

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2560-2561 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-03 | อ่าน : 314

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-07 | อ่าน : 187

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2019-07-12 | อ่าน : 206

 

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) ครั้งที่ 4 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเข้าอบรม | วันที่ประกาศ : 2019-07-11 | อ่าน : 370

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 2873

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 206

 

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 269

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบสอง

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-19 | อ่าน : 2572

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 244

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 780

 

แบบฟอร์มอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานประชุม | เอกสาร : - | link : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | วันที่ประกาศ : 2019-05-08 | อ่าน : 278

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2019-04-30 | อ่าน : 2959

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัวปริญญาโท (เพิ่มเติม)ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-26 | อ่าน : 3048

 

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตติดต่อขอรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์คืน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายชื่อนิสิตรับเล่มฉบับสมบูรณ์คืน | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-24 | อ่าน : 320

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกประกาศเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 4145

 

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 253

 

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019)

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019) | วันที่ประกาศ : 2019-03-25 | อ่าน : 313

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องงดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคปลาย/2561 (วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-22 | อ่าน : 274

 

ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบ วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-08 | อ่าน : 263

 

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562

ข่าวจาก: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 287

 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 240

 

แบบฟอร์มคิดอัตราค่าตอบแทน TS/IS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : แบบฟอร์มฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-27 | อ่าน : 254

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : ตารางแผนการจัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-15 | อ่าน : 272

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรม1) กลุ่มผ่าน TS1 และลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B3152) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B3143) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B412 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-06 | อ่าน : 338

 

ประชาสัมพันธ์วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา"

ข่าวจาก: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 309

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 331

 

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-31 | อ่าน : 393

 

เอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: กลุ่มงานบริหารการศึกษา | เอกสาร : เอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-24 | อ่าน : 381

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทการรายงานตัวเข้าศีกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-21 | อ่าน : 2140

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC

ข่าวจาก: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และส | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-21 | อ่าน : 687

 

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สำหรับปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-18 | อ่าน : 256

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน | วันที่ประกาศ : 2018-12-18 | อ่าน : 267

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : สถานที่สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วันที่ประกาศ : 2018-12-12 | อ่าน : 549

 

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศผลฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-06 | อ่าน : 305

 

ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-11-22 | อ่าน : 267

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-14 | อ่าน : 272

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-13 | อ่าน : 256

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “การนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที (THREE MINUTE THESIS)” จัดโดย The University of Queensland ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 281

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ THREE MINUTE THESIS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 248

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-01 | อ่าน : 437

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561 ประกาศรับเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-30 | อ่าน : 527

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows Program

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : โครงการ YSEALI Professional Fellows Program | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 250

 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | เอกสาร : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 237

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ UTM Mobility Program 2018/2019

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : qovpgrah | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 292

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Leadership Program (ELP)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : uxkndbtv | link : ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP) | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 295

 

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 486

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-02 | อ่าน : 551

 

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | เอกสาร : ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-11 | อ่าน : 263

 

กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561 (รอบสุดท้ายที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561)

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-06 | อ่าน : 423

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 273

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 279

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยฯ | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 591

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 384

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ประกวดวิทยานิพนธ์ดีดเ่น ปีการศึกษา 2560"

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 248

 

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-21 | อ่าน : 535

 

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : ปฏทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-17 | อ่าน : 536

 

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-14 | อ่าน : 467

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 304

 

ระเบียบการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | เอกสาร : ระเบียบฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 599

 

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : กำหนดการปฐมนิเทศ | link : แผนที่ สถานที่ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แบบประเมินออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 754

 

ผลการสอบผ่านขั้นสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท มหาสารคาม ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2018-07-31 | อ่าน : 5072

 

ผลการเทียบสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ภาคปลาย/2560 (กลุ่มเทียบตามหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง)

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการเทียบสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาคปลาย/2560 (กลุ่มเทียบตามหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-25 | อ่าน : 604

 

โครงการอบรมให้ความรู้รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ การใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Mendeley

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-07-17 | อ่าน : 745

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท จังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท จังหวัดอุดรธานี | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-07-16 | อ่าน : 1312

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-10 | อ่าน : 290

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 406

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 284

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3)

ข่าวจาก: ศรินทร์ยา เกียงขวา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-11 | อ่าน : 447

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability"

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 350

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 1449

 

ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุยให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวจาก: กองคลังและพัสดุ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุย | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 1148

 

สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(MEXT Scholarship)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-26 | อ่าน : 349

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-24 | อ่าน : 353

 

แจ้งเปิด-ปิด การใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานสารสนเทศ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-18 | อ่าน : 415

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-10 | อ่าน : 777

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-04 | อ่าน : 344

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรกเอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 876

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรกเอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 512

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-28 | อ่าน : 314

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 585

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 363

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-23 | อ่าน : 704

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-22 | อ่าน : 435

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานจัดการเรียนการสอน | เอกสาร : ประกาศการขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-08 | อ่าน : 342

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ภาคต้น/2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ภาคต้น/2561 (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-08 | อ่าน : 1476

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบภาษา สำหรับผู้มีรายชื่อเข้าสอบ วันที่ 4 ก.พ. 61 เดิมสอบห้อง RN-407 ขอเปลียนเป็น RN-310 เวลาตามเดิม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | วันที่ประกาศ : 2018-02-02 | อ่าน : 573

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-31 | อ่าน : 5244

 

ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-15 | อ่าน : 421

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-19 | อ่าน : 1252

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาโท | link : แผนที่สถานที่สอบข้อเขียน | วันที่ประกาศ : 2017-12-04 | อ่าน : 1077

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 665

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 397

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 361

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : ประกาศใบสมัคร | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 880

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-27 | อ่าน : 448

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-10 | อ่าน : 2644

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 1238

 

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ทุนเชลรายละเอียดทุนมูลนิธิเชล 100 ปี | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 466

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 394

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 466

 

กำหนดการและรายชื่อผู้ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : กำหนดการรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-07 | อ่าน : 584

 

งดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: สโมสรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-06 | อ่าน : 620

 

ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : 1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 ก.ย. 60 (จัดต่อเนื่อง 2 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ 2. กลุ่มวิทย์ - เทคโนฯ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 16 ก.ย. 60 (จัด 1 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-09-04 | อ่าน : 478

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (Language Examination) สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคตน/2560 หนวยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-25 | อ่าน : 572

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2560

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-15 | อ่าน : 527

 

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 400

 

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : ผลสอบ | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 854

 

แบบติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-16 | อ่าน : 625

 

รายชื่อผู้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-23 | อ่าน : 308

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำรหับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรการจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผังเลขที่นั่งสอบ RN1-309 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-14 | อ่าน : 616

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงผลการสอบขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 500

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 586

 

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเข้ารับฟังบรรยายออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 378

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 537

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/ http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/indexngrc.php | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 367

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้โปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานเกี่ยวกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา วันอังคารที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 08.30 - 12.00น.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-12 | อ่าน : 1514

 

ผลการสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-03 | อ่าน : 418

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาเอก | link : ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2017-05-03 | อ่าน : 472

 

งดให้บริการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-01 | อ่าน : 392

 

เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-04-27 | อ่าน : 444

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-19 | อ่าน : 620

 

ปฏิทินแผนการดำเนินการจัดสอบเทียบผลวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-10 | อ่าน : 585

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-07 | อ่าน : 601

 

ผลสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-07 | อ่าน : 433

 

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ, สำนักพิมพ์ และวารสารที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏใน Jeffrey Beall’s List

ข่าวจาก: งานวารสาร | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-04-05 | อ่าน : 470

 

การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-10 | อ่าน : 1403

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1