รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2560รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดธานี , ระดับปริญญาโท บริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี , ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดนครราชสีมา , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-11 | อ่าน : 2307