ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เนื่องจากประธานติดภารกิจในวันดังกล่าว จึงขอเลื่อนไปเป็นวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานประชุม | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-20 | อ่าน : 311