การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัยการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-08 | อ่าน : 636