สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ (The 2nd National Conference on Big Data Analytics and Practices) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://ibdap.org/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โทร. 08 3614 1419

ข่าวจาก: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ , | วันที่ประกาศ : 2021-01-15 | อ่าน : 38