ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 "อนาคตการศึกษาไทย กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง" ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร โทร. (055) 706 555 ต่อ 1770, 1780, 1671

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ (GNRU) ครั้งที่ 21 , | วันที่ประกาศ : 2021-02-03 | อ่าน : 25