ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดระดับบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)ด้วยศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลทั่วไปที่สนใจทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยยได้กำหนดตารางการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยสามารถสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ห้อง HS-401 และสมัครทางออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080 0216 303 email: ctltt.husoc@msu.ac.th

ข่าวจาก: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : ตารางกำหนดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) , | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-25 | อ่าน : 186