กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ห้อง SC3-302 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดกำหนดการดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : กำหนดการปฐมนิเทศนิสิต , | link : แผนที่สถานที่ปฐมนิเทศ , | วันที่ประกาศ : 2020-11-05 | อ่าน : 294