รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สอบวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-10.00 น. ห้อง RN1-309 อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 , | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ , | วันที่ประกาศ : 2020-10-14 | อ่าน : 116