รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ (บรรยายภาษาไทย) ครั้งที่ 2รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ (บรรยายภาษาไทย) ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.15 – 16.00 น. ณ ห้อง SC3-305 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าอบรม , กำหนดการอบรม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-17 | อ่าน : 35