ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม หลักสูตรที่ 3 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หลักสูตร Biomedical Research (บรรยายขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม หลักสูตรที่ 3 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หลักสูตร Biomedical Research (บรรยายภาษาไทย) วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.15-16.30 น. รับจำนวน 100 คน (**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 22 กันยายน 2563)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-10 | อ่าน : 70