ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561-2562 ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้าประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561-2562 ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้าประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเข้ารับคัดเลือก ณ คณะที่นิสิตสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-10 | อ่าน : 48