ตรวจสอบคะแนนผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563ผลคะแนนการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา โดยนิสิตที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์สามารถเลื่อกช่องทางดำเนินการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ตามระบบผลภาษาอังกฤษ ได้ตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน 2563

ข่าวจาก: งานระบบสารสนเทศ | เอกสาร : - | link : ผลสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา , | วันที่ประกาศ : 2020-09-08 | อ่าน : 536