ทุน AUN University Research Scholarships for International Students in Australia ประจำปี 2020ด้วย The Australian National University ได้ประชาสัมพันธ์ทุน AUN University Research Scholarships for International Students in Australia ประจำปี 2020 โดยตัวทุนจะครอบคลุมค่าเดินทางสำหรับนักศึกษาที่ย้ายมาตั้งหลักแหล่งยังแคนเบอร์ราเพื่อเริ่มโครงการวิจัยค่าทำวิทยานิพนธ์ เงินสงเคราะห์บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์การลาคลอดนั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ 31 ตุลาคม 2563

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : The Australian National University , | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 44