ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย University of Guelph ได้ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ซึ่งจะเปิดรับในสาขา Social Science and humanities, natural sciences and engineering และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้น ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม shorturl.at/dwG26

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 59