ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciencesสำนักงานบัณฑฺตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำวารสารชื่อว่า "MFU Connexion Journal of Humanities and Social Science" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://connexion.mfu.ac.th

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เอกสาร : - | link : วารสาร MFU CONNEXION: JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , | วันที่ประกาศ : 2020-07-01 | อ่าน : 60