ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558 (รอบนำเสนอผลงานแบบบรรยาย)ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ในรอบนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง HS 209 (ห้องประชุมแม่น้ำชี) ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-22 | อ่าน : 1207