ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรที่เปิดการจัดการเรียนการสอนจะพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจากเอกสารหลักฐานการสมัคร กรณีเมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติแล้วหากต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมหลักสูตรฯ จะประสานยังผู้สมัครตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่ที่แจ้งไว้ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 10 เมษายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 043 754412

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อระดับปริญญาเอก , | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-31 | อ่าน : 369