ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานสำคัญ flagship ปีงบประมาณ 2563สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกำหนด โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรวบรวมส่งในนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrms.go.th และส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานโครงการวิจัย คุณปรมาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4375 4416 เบอร์ภายใน 1758

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-16 | อ่าน : 254