ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2563 จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psaku.org

ข่าวจาก: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ , | วันที่ประกาศ : 2020-01-02 | อ่าน : 121