ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม www.parliament.go.th

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : , ประกาศรับทุน , | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-11 | อ่าน : 1634