บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระบบในเวลาราชการและระบบนอกเวลาราชการ รับสมัครระดับปริญญาเอก จำนวน 29 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน 45 หลักสูตร โดยมีระยะเวลาการเปิดรับสมัครดังนี้ 1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://grad.msu.ac.th สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม-29 ตุลาคม 2562 2. สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ SC3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30- ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 086-869-2629 (คุณชนิดา พันธะ) หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://grad.msu.ac.th/admission/index.php

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 , | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-28 | อ่าน : 1886