ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว , | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-24 | อ่าน : 132