ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว , | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 299