สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและจริยธรรมในการวิจัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์-กลุ่มวิทยาศาสตร์)สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและจริยธรรมในการวิจัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์-กลุ่มวิทยาศาสตร์) วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มละ 50 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์สมัครออนไลน์ด้านล่างนี้นะคะ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 รับ(อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-754412

ข่าวจาก: สโมสรนิสิตบัณฑฺตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ , | วันที่ประกาศ : 2019-04-17 | อ่าน : 160