ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการขอหนังสือเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า (สำหรับนิสิตไทย-นิสิตต่างชาติ)ด้วยกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มการออกหนังสืออำนวยความสะดวกเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า (นิสิตไทย-ต่างประเทศ-การเปลี่ยนประเภทวีซ่าและการต่ออายุวีซ่า) นั้น กลุ่มงานกิจการต่างประเทศฯ จึงขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการขอหนังสืออำนวยความสะดวก สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://iroffice.msu.ac.th/th/images/doc/Mamorandom-for-International-Staff.pdf

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : แบบฟอร์มการขอหนังสือ(สำหรับนิสิตไทย-นิสิตต่างชาติ) , | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 139