โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยรวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับข้าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อันจะก่อให้เกิดประโโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนใจเข้าร่วมโครงการข้อมูลเพิ่มเติม www.thairice.org

ข่าวจาก: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 126