บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://grad.msu.ac.th/admission/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-754412-13

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ (เพิ่มเติม) , | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-18 | อ่าน : 209