ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มีการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษา Undergraduate Intelligence Scholarship (UIS) ประจำปี 2562 จำนวน 50 ทุน เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนภาครัฐและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้บรรจุเข้ารับราชการทันทีหลังสำเร็จการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562 , | วันที่ประกาศ : 2018-11-22 | อ่าน : 138