บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีกำหนดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดให้มีตัวแทนนักเรียนและนิสิต เพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากกองกิจการนิสิตให้คัดเลือกตัวแทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสมัครเป็นตัวแทนเพื่อคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะต้นสังกัดของนิสิต ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นตัวแทนได้ตามประกาศแนบท้ายนี้ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 043-754412

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-14 | อ่าน : 161