ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้วยศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับสมัครสอบและอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง HS-401 (คุณสกุลรัตน์ คำดี) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สอบถามายละเอียดเพิ่มเติม 098 1980 889 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ | เอกสาร : ตารางอบรมภาษาอังกฤษฯ , scjthhpu , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-05 | อ่าน : 286