ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560"ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ "ประกวดิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัดนี้คณะได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานและส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถตรวจสอบลำดับการนำเสนอและรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 191