กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561 (รอบสุดท้ายที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561)ด้วย กองทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทำกำหนดการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2561 (รอบสุดท้าย ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561) บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดการดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องและนิสิตได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-06 | อ่าน : 296