ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 (CASNIC 2018)วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) "Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform" วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและทรัพยากรมนุษย์ของชาติต่อไป ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ website : http://www.grad.cas.ac.th โทรศัพท์ 043-246536-8 ต่อ 403 หรือ 097-303838 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการ CASNIC 2018 , | วันที่ประกาศ : 2018-08-03 | อ่าน : 1134