บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น/2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางค์ อาคาร C วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ม.ใหม่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : กำหนดการปฐมนิเทศ , | link : แผนที่ สถานที่ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ , แบบประเมินออนไลน์ , | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 602