บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561ด้วยในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการและในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เป็นวันหยุดชดเชยต่อเนื่อง ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงของดให้บริการสำหรับนิสิตและผู้มาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-26 | อ่าน : 226