โครงการประกวดการรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560โครงการประกวดการรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560 โดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งผ่านคณะที่สังกัด เพื่อส่งรายชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : ใบสมัครวิทยานิพนธ์ดีเด่น , เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 451