ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) โดยผู้สนใจสามารถสมัครอบรมตามกลุ่ม และเข้าร่วมอบรมตามกำหนดการดังนี้ กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ เวลา ห้องอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ 1. ผู้ดูแลระบบ 12 กรกฎาคม 2561 08.30 – 12.00 น. ห้อง B314 2. บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 12 กรกฎาคม 2561 13.00 – 16.30 น. ห้อง B314 3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 13 กรกฎาคม 2561 08.00 – 12.00 น. ห้อง B314 B315 และ B411 4. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 13 กรกฎาคม 2561 13.00 – 16.30 น. ห้อง B314 และ B315

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 1277