สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนทุนระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และ ระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท รายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ฯ เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2141 7675

ข่าวจาก: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , | วันที่ประกาศ : 2018-06-14 | อ่าน : 289