สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(MEXT Scholarship)ด้วย สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(MEXT Scholarship) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ 1. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Student) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Student) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เกรดเฉลี่ย3.50 ในระดับมัธยมปลาย) 3. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.th.emb-japan.go.th

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-26 | อ่าน : 258