แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้หมดวาระในวันที่ 27 เมษายน 2561 นิสิตที่จะส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป แก้ไขหน้าปกนอกและปกใน เป็นเดือนเมษายน 2561รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-28 | อ่าน : 190