แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเล่มสมบูรณ์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เดิมให้ส่งวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ขอเปลี่ยนแปลงขยายเวลาในการส่งเล่มสมบูรณ์ใหม่เป็น วันที่ 3 มกราคม 2561 ภายในเวลา 12.00 น.

ข่าวจาก: กลุ่มงานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-29 | อ่าน : 369