ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "เสริมสร้างการทำวิจัยกับ Elsevier"ด้วยสำนักวิทยบริการ ร่วมกับบริษัท Elsevier ได้จัดการฝึกอบรม "เสริมสร้างการทำวิจัยกับ Elsevier " ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ต้องการพัฒนาการทำวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลของบริษัท Elsevier จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ อาคาร A รับจำนวน 30 คน สามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการได้ที่ http://libraly.msu.ac.th

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-18 | อ่าน : 367