สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศเปิดรับสมัคทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 โดยเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561- 28 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครผ่านเว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th/

ข่าวจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัคร , | วันที่ประกาศ : 2018-01-17 | อ่าน : 597