ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEICภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมื่อกับ Center for Professional Assessment (Thailand) จัดสอบวัดความรู้ Test of English for International Communication (TOEIC) ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อจัดสอบให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสอบ ผู้สนใจสามารถสมัครและชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง HS-407 ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้-20 ตุลาคม 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 1109