ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดำเนินการสอบและอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัคมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง HS-407 (คุณสกุลรัตน์ คำดี) ตั้แต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-754333 ต่อ 4826 รายละเอียดตารางแผนการจัดอบรมตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : 1 , ตารางการจัดอบรมภาษาอังกฤษ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-22 | อ่าน : 412