กำหนดการและรายชื่อผู้ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559กำหนดการและรายชื่อผู้ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 - ให้นิสิตที่มีรายชื่อเตรียมตัวนำเสนอผลงานภายในเวลา 15 นาที - ให้นิิสิตนำเอกสารหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล (Aword) ถ้ามี ในระดับนานาชาติ,ระดับชาติ,ระดับสถานบัน มาให้คณะกรรมในวันที่นำเสนอผลงาน - .ให้นิสิตที่มีรายชื่อนำเสนอผลงานมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น. ในวันและสถานที่แจ้งในกำหนดการ

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : กำหนดการ , รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-07 | อ่าน : 421